Spiralista - Články

Články

Skolióza v dětské populaci

Skolióza je onemocnění páteře, které vzniká z různých příčin. Nejčastějším typem je idiopatická skolióza, která se začíná vyvíjet většinou v juvenilním věku a postupně se zhoršuje s růstem a věkem jedince. Jde o zakřivení a rotaci páteře v nepřirozených směrech. Pokud zakřivení dosáhne 20°dle Cobba, je dítěti indikován korzet. Pokud zakřivení dosáhne 40°dle Cobba, je pacient indikován k operačnímu řešení. Incidence tohoto onemocnění roste zejména v rychle se rozvíjejících městských oblastech, kde není dítěti dopřán dostatek podnětů ke zdravému motorickému vývoji. V minulosti byl počet dětí s idiopatickou skoliózou v evropské populaci 3-4%. Dá se však očekávat, že dnešní doba přinese číslo vyšší.

Konzervativním rehabilitačním postupem lze pacienty s touto diagnózou také velice úspěšně léčit. Cílená rehabilitace pro skoliózu však nebývá dostupná a není prováděna v takové intenzitě, která by mohla předejít zhoršení křivky nebo která by ji mohla léčit. Dítě bývá také často odesláno k rehabilitaci až při pokročilém stádiu onemocnění a růstu, kde je šance na zlepšení stavu menší.

Ke zjištění procentuálního zastoupení dětí se skoliózou se používá Adamsův test. Jedná se o jednoduchý test, prováděný v praxi po mnoho desetiletí a jasně vypovídá o zakřivení a rotaci páteře. Dítě se vysvleče do půlky těla, tak aby byla vidět záda a pomalu se předkloní. V průběhu předklonu se buď skolióza ukáže jako pozitivní nebo negativní. Test tedy zřetelně vyloučí nebo odhalí toto onemocnění. Při pozitivitě testu se doporučuje navštívit ortopedickou ambulanci, diagnózu potvrdit rentgenovým snímkem a následně zahájit konzervativní léčbu.

Důležitým předpokladem úspěchu konzervativní léčby u dítěte s idiopatickou skoliózou je včasný záchyt malé křivky. Rozhodující je i nízký věk 4-10 let. I když pacient zatím nemá žádné potíže, je nutné skoliózu léčit dříve, než vzniknou degenerativní změny na páteři. A neměli bychom zapomínat ani na včasnou prevenci, začít u dětí podporovat zdravý přirozený pohyb a správným cvičením regenerovat pohybový aparát.

zpět