Spiralista - Články

Články

Adamsův test ke zjištění skoliózy

Co je Adamsův test?

K určení skoliózy u dětí, nebo i u dospělých, slouží Adamsův test. Je to jednoduchý test, který si můžete udělat doma. Při tomto testu sledujeme záda dítěte v předklonu a všímáme si všech nerovností. Můžeme tak v domácím prostředí snadno zjistit, jestli má naše dítě skoliózu nebo skoliotické držení těla. Stoupneme si za dítě tak, abychom se kolmo dívali na jeho záda. Dítě stojí s nohami na šířku pánve a má uvolněné paže. Mělo by mít také holá záda, abychom zakřivení páteře dobře viděli. Nyní začne dítě pomalu sklánět dolů hlavu, hrudník a pak se obratel po obratli ohýbá v celých zádech až do hlubokého předklonu.

My mezitím sledujeme reliéfy zad. Pozorujeme všechny odchylky, které jsou na zádech nerovnoměrné. Může to být například rozdíl mezi levou a pravou polovinou zad, jakákoliv odchylka páteře do strany, či přímo rotace. Rotace se vytvoří v žebrech a v páteři a udělá vychýlení poloviny hrudníku dozadu a druhé poloviny dopředu. My to v předklonu u dítěte můžeme vidět jako změnu tvaru reliéfu zad. Většina skolióz má vychýlení v levé bederní nebo pravé hrudní části, ale může to být kdekoliv. Dále si všímáme také toho, jestli není jedna lopatka výš než druhá a zda mají obě stejný tvar, jestli jsou ramena stejně vysoko, sledujeme i tvar a stejnou výšku hýžďových svalů. Zkontrolujeme také, jestli není pas na jedné straně víc vykrojený, než na druhé. Největší rozdíl mezi pravou a levou polovinou zad vidíme většinou v úplném předklonu. I po cestě nahoru si překontrolujeme, jestli není na trupu nějaké vychýlení či nerovnoměrnost. Indikátorem skoliózy u dětí může být také výrazně plochá noha či nesouměrnost kotníků.

Co sledovat při Adamsově testu:

  • vidíme nějaký rozdíl mezi levou a pravou polovinou zad?
  • je páteř vychýlená na jednu či druhou stranu?
  • jsou lopatky ve stejné výšce?
  • mají lopatky stejný tvar?
  • jsou ramena stejně vysoko?
  • jsou obě hýždě ve stejné výšce?
  • mají hýždě stejný tvar?
  • je jedna noha výrazně plochá?

U neskoliotické páteře bychom neměli vidět rozdíl žádný. Pokud nějaké výrazné rozdíly vidíme, je pravděpodobné, že má naše dítě minimálně vadné držení těla.

Fotografie, jak postupovat při Adamsově testu, najdete ZDE.
/files/ArticlesGallery/ucinnost1.jpg
/files/ArticlesGallery/ucinnost2.jpg
/files/ArticlesGallery/ucinnost3.jpg
/files/ArticlesGallery/ucinnost4.jpg
zpět